lördag 22 maj 2010

Reumatiker........

Lederna:
Reumatiker lever i en hoppfull tid. Aldrig har det funnits så många läkemedel som hjälper som nu. Först kom cellgifterna som innebar ett mirakel för många, sen kom de biologiska. Ändå är forskningen om reumatiska sjukdomar inte i närheten av den om cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

I Sverige räknar man med att en miljon människor är drabbade av en reumatisk sjukdom, en sjukdom som oftast syns men som innebär stort lidande för de drabbade. Betydligt fler kvinnor än män får ledgångsreumatism, och en doktorsavhandling visar på en avgörande faktor: En typ av receptor som sitter på celler i immunförsvaret hos både kvinnor och män. Till skillnad fån män som generellt behåller de här receptorerna när de åldras, avklingar de hos kvinnor - och det verkar ha ett samband med att de kvinnliga könshormernerna samtidigt minskar. Om man kan öka mängden receptorer på cellytan, skulle det kunna skydda många kvinnor från att utveckla ledgångsreumatism.

Källa: Reportage från M-magasinet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar