onsdag 14 september 2011

Det går att förebygga STROKE

Som ni kanske vet så fick jag en stroke den 10/8 -2011

Jag har då fått en broschyr:

Det går att förebygga STROKE

Förebygg stroke
Se över dina vanor?
Sunda matvanor och motion är viktigt för att minska risken för stroke.
Fimpa!
Rökning är en klar riskfaktor, inte minst för att den påskyndar förkalkningen i våra blodkärl, vilket kan leda till stroke
Se över dina kolestrerolvärden!
Ett för högt kolestrolvärde bidrar till åderförkalkning som i sin tur kan medföra ökad risk att insjukna i stroke
Var måttlig med alkohol!
Alkohol ökar risken för stroke. Det gäller främst vid akut överkonsumtion, men även vid långvarigt missbruk.
Varva ner!
Både psykisk och fysisk stress anses öka risken för stroke
Skratta och ha kul!

Känn igen symtomen!
Symtom vid insjuknandet kommer oftast plötsligt, men kan också komma gradvis.

De vanligaste symtomen kan ibland annat vara: minskad känsel, domning eller svaghet i ena kroppshalvan, balanssvårigheter, synrubbningar, svårt att tala eller att förstå tilltal.
Blixtrande plötslig huvudvärk är ett symtom främst vid hjärnblödning.

Vid något av ovanstående symtom
RING 112!
Ett snabbt omhändertagande minskar risken för död och kan även minska konsekvenserna efter stroke.

Ärftlighet?
De anlag vi föds med gör att vi kan ha lättare att utveckla vissa sjukdomar som högt blodtryck eller diabetes, vilka i sin tur kan leda till stroke. Vi kan även ärva dåliga vanor som ensidig kost, brist på motion med mera..

Friskfaktorer föerbygger stroke
Genom motion, en väl sammansatt kost med mycket frukt och grönt samt ett rökfritt liv minskar du risken för högt blodtryck och därmed även stroke.

Högt blodtryck orsakar många stroke. För att minska risken bör du försöka att hålla ditt blodtryck under 140/90.

Ibland räcker det inte med livsstilsförändringar. Då kan det bli aktuellt at tsänka trycket med hjälp av mediciner.

Fakta om stroke
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp) och hjärnblödning. 85 % av alla stroke orsakas av en blodpropp i hjärnan.
Var 17:e minut får någon i Sverige stroke, det vill säga cirka 30 000 personer varje år. Av dessa är det hela 20 procent som är i yrkesverksam ålder.

Funktionsnedsättningar efter stroke kan vara både sysiska, kognitiva (intellektuella) och känslomässiga. En del är synliga medan andra är osynliga.

Samhällets kostnader för stroke beräknas till minst 14 miljarder kronor per år.

En kombination av flera riskfaktorer mångdubblar risken att få stroke.
Du kan själv göra mycket för att undvika stroke.

Se över din livsstil!



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar